רציונל 

טיפ-טיפה על חודשינוי


במהלך השנה האחרונה חווה העולם משבר מסדר גודל שלא הכרנו. הוא
עבר על כל השדרות, פגע בכל המגזרים, שינה דפוסי התנהגות, סדרי חיים
ומנגנונים שונים שנראו לנו כמובנים מאליהם.


ידוע שמשבר מעצים ומחזק את הקיים – הוא מבליט ומביא לידי קיצון
תופעות ומעצים דפוסים קיימים. חברות שהחסד נמצא עמוק ב d.n.a שלהם
פעלו לפי עקרונות היסוד שהנחו אותם עוד לפני כן. זה נכון בחסד בדיוק כמו
בתפילה, בסוציאליזם או בשוק חופשי.


כתנועה תורנית, שאלה מרכזית שמנחה אותנו היא – מה ריבונו של עולם
רוצה מאיתנו? מה אנו יכולים ללמוד ולהשתפר מתוך המצב?
השאלה הזו היא הזדמנות לחשבון נפש, כמו גם הזדמנות לזהות את נקודות
החוזק ולהעצים אותן. תהליך הבירור הזה, מאפשר לנו לחשב מסלול מחדש,
ולבחון את ההתנהלות שלנו בשלל תחומים לאור שאלה גדולה זו. בחלק
מהתחומים נרצה לענות שהמשבר רק מוכיח שאנו פועלים בדרך הנכונה
ועלינו להתחזק בה עוד יותר, ובחלקם בדיוק להיפך – עלינו לשוב ואולי
לחשב מסלול מחדש.


הצבת השאלה אל מול רבונו של עולם נותנת לנו נקודת מבט נוספת
שמוציאה אותנו מהספירה המעשית – פרקטית בלבד, ובכך מציבה אותנו אל
מול אופק ואחריות ביחס לתפקידנו במשבר זה.

לוגו וקטורי לרוחב .png
צרו קשר